Categories

Friday, January 27, 2012

perkenalkan,, Flirtie birdie

 hello!! kali ini kenalan yuk sama flirtie .. mereka susaaah banget diajak foto. matanya kemana-mana,, gak berhenti melirik yg lain. semua bisa didapetin di Crayon's Craft. nanti pas hellofest juga bakal dibawa sekalian .

happy friday everyone :)


*dear friends,, terinspirasi boleh,, tapi jangan hanya menjiplak ya.. apalagi kalo sampe ada penyalahgunaan foto yg ada di sini. be creative ^^

2 comments :

Back to Top